Artikler om cervixscreening

Flere artikler om cervixscreeningen i bladet Gynekologen (juni 2014). 

Artikkel i Legetidsskriftet om Gruppe Fremtids arbeid.

Se vedlegg.