Offentlige utredninger om HPV-testing og -vaksinering

- Fra Kreftregisteret (Masseundersøkelsen) april 2008: HPV-testing som sekundærscreening. Statusrapport om HPV-testing i Norge.

- Kunnskapssenteret for helsetjenesten, 2007: HPV DNA-test for livmorhalskreft

- Kunnskapssenteret for helsetjenesten, 2008: HPV RNA-test for livmorhalskreft

- Kunnskapssenteret for helsetjenesten, 2007: Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner

- Kunnskapssenteret for helsetjenesten, 2007: Økonomisk evaluering av HPV-vaksinasjon i Norge

- Norsk Folkehelseinstitutt: Rapport 2007/9 - Vaksine mot humant papillomvirus (HPV)