Den norske patologforening

Rapporter

Rapport om cervixscreeningen i fremtiden - Gruppe Fremtid (2013)

Gruppe Fremtid, nedsatt av Helsedirektoratet, har lagt fram sin rapport. Se rapporten her.
23. februar 2012