Den norske patologforening

Rapporter

Rapport om primær HPV-screening 2013 (Gruppe II)

Rapport om primær HPV-screening - fremlagt av Gruppe II, arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet.
Lenke til rapporten.
24. februar 2014