Den norske patologforening

Cervixscreening

Veileder i gynekologisk onkologi - cervix

Veileder fra Norsk gynekologisk forening, oppdatert 2016.
24. februar 2016

Avsnittet premaligne lidelser i cervix er aktuelt for alle som holder på med cervixcytologi og cervixbiopsier. Lenke til veileder.

Det anbefales HPV-test i tillegg til celleprøve ved oppfølging etter negativ biopsi og ved oppfølging etter konisering.

Avsnitt "Indikasjon for HPV-testing". 

Avsnitt "Oppfølging og kontroller".