Den norske patologforening

Thyroidea cytologi

Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av differensiert cancer thyroideae

26. februar 2012

Retningslinjer fra 2007. Vedlegg til høyre på siden.