Hjemmesideansvarlig

Ansvarlig for NFKCs hjemmeside er Jon Lømo og Pavla Sustova.

Send tips og forslag til: jon.lomo@ous-hf.no eller pavla.sustova@stolav.no