Den norske patologforening

Æresmedlemmer i NFKC

Bente Helen Borge

Utnevnt i 2013
17. juli 2013