Den norske patologforening

Æresmedlemmer i NFKC

Bjørn Hagmar

Utnevnt til æresmedlem i 2008
26. februar 2012

Bjørn Hagmar har vært en toneangivende kraft i det norske cytologimiljøet gjennom mange år. Han tok sin doktorgrad i 1970. Fra 1974 var han overlege, og etter hvert professor i patologi og cytologi, i Sundsvall og Gøteborg. En periode jobbet han som patolog i Kuwait, før han i 1987 kom til Oslo. Her har han gjort et betydningsfullt arbeid innen diagnostikk, forskning og undervisning ved henholdsvis Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Tidligere i år, i en alder av 70, pensjonerte han seg fra sin stilling som professor i patologi ved Rikshospitalet.
Bjørn Hagmars forskningsfelt har vært HPV og cervixcancer, og han har publisert tallrike artikler i internasjonale tidsskrifter og veiledet flere doktorgradsstipendiater. Han er en av mange patologer fra vårt naboland i øst som har frontet finnålsaspirasjonscytologi-teknikken. Det er mange elever av Bjørn og hans ektefelle Lisa Walaas som takker for engasjert innføring i FNAC; mange av oss ble "hektet" for fremtiden takket være dem!
Han har vært en trofast støttespiller i Cytologiforeningen og var formann i en periode. Sammen med Lisa har han også vært svært engasjert internasjonalt (verv og komitearbeid i IAC og EFCS), og de har et meget stort kontaktnett. Han er en ettertraktet foreleser ved de europeiske cytologikongressene, og har tilnærmet stjernestatus - det vet de som har vært tilstede!