Den norske patologforening

Æresmedlemmer i NFKC

Reidun Mecsei

Utnevnt til æresmedlem i 2008
26. februar 2012
Reidun Mescei har vært en krumtapp i utdanningen av cytologiscreenere i Norge gjennom en mannsalder. Hun er utdannet medisinsk laboratorieingeniør  fra Trondheim Ingeniørhøyskole. Hun kom tidlig inn i undervisning, og har vært en viktig bidragsyter til utvikling av bioingeniørutdanningen og opprettelsen av en egen fagorganisasjon for yrkesgruppen. Det er cytologien som har stått hennes hjerte nærmest, og hun har vært administrativt ansvarlig for cytologiprogrammet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, et videreutdanningsprogram for cytologiscreenere som har landsdekkende funksjon. Alle screenere i Norge har vært igjennom denne utdanningen. Hun har også tatt initiativ til et faglig oppdateringkurs som tilbys hvert år. Reidun har i tillegg vært svært engasjert i arbeidet for cytologi internasjonalt. Hun har representert Norge i EACC, og har senest vært involvert i arbeidet med å utvikle en elektronisk læreplattform i cytologi for Europa ("Eurocytology"). I 2001 ble hun honorert av IAC for sin innsats med tittelen "Cytotechnologist of the Year". Reidun gikk av med pensjon i desember 2007.
 
Les omtale av Reidun Mecsei som sto i Bioingeniøren nr 1 2008.