Den norske patologforening

Æresmedlemmer i NFKC

Torill Sauer

Utnevnt i 2013
17. juli 2013