Den norske patologforening

Æresmedlemmer i NFKC

Tove HelliesenUtnevnt til æresmedlem i 2009
26. februar 2012

Tove Helliesen (Grude) har gjennom sin karriere som patolog vært opptatt av mange emner, særlig mamma og cervix/gynekologi innen både cytologi og histologi. Hun har vært spesielt engasjert i kompetanseoppbygging innen cytologi, og har vært en av bærebjelkene i cytologikursene for både biongeniører og leger. Derfor er hun kjent av de fleste innen det cytologiske miljøet.

 

Hun avsluttet sin legegjerning i september 08, etter en gradvis nedtrapping de siste par årene. Hun er oppvokst i Stavanger, tok studenteksamen i 1962, studerte medisin i Heidelberg frem til 1970 og tok norsk tilleggseksamen året etter.  Etter turnus spesialiserte hun seg i patologi ved Det Norske Radiumhospital. Fra 1977 var hun ansatt ved Sentralsykehuset i Rogaland i Stavanger, senere Stavanger Universitetssykehus, fra reservelege, assisterende overlege, via overlege til flere perioder som seksjonsoverlege for cytologi og avdelingsoverlegestilling fra 1995 til 2000, etter konstituering i lengre tid. Hun har gått på Ole Berg-skolen for helseledelse.

 

Tove Helliesen har sittet som styremedlem i Den norske patologforening og blant annet vært med i SNOMED utvalget, og hun var leder for NFKC i 5 år (1995-2000). Hun var med å starte screenerutdanningen i Norge (i 1990) og var en av nøkkelpersonene i denne utdanningen til hun trakk seg for et par år siden. Hun var også en av de ansvarlige for det etter hvert obligatoriske kurset i eksfoliativ cytologi for leger.

 

Dette sier kolleger om henne: Systematisk, fagmenneske, kompetent, analytisk, dyktig, lojal, solid, ansvarsfull, ærlig, hjelpsom, bestemt, besluttsom. Nøye med kriterier- noe som bidrar til det å bli god diagnostiker og lærer. Evne til begeistring over "fine bilder" og uvanlige funn.

Privat vet vi at hun er glad i å reise.  Hun liker å være på hytten i Ryfylke med Olav og fiske, være med venner, gå på konserter, spiller golf og gleder seg over at begge døtrene er etablert. Vi tror ikke hun kjeder seg uten jobben… hun har mye å fylle tiden med!