Den norske patologforening

Fag

NFMP

16. januar 2019
NFMP logo
NFMP sin logo

Norsk forening for molekylær patologi er en underforening av DNP, åpen også for ikke-leger, med eget styre, årsmøte og nettside.