Den norske patologforening

Fag

Utdanning

Her finner du stoff som vedrører LIS-utdanning, basiskurs osv.
13. mars 2019

Nye læringsmål i patologi er under utforming. Excel-filen etter faggruppenes innspill finner du under vedlegg.