Kursplan basisutdanning 2017-2021

 Kursplan for perioden 2017-2021

År

Tidspunkt, lengde

Tema

Ansvarlig arrangør

Kommentar

(kurstype)

2017

26.-27. januar

Årsmøte i NFKC

NFKC

 

 

Mars, 1 dag

(DNP årsmøte i Tromsø)

Diagnostiske metoder

UNN

Årsmøtekurs (B)

 

September

Molpat.

Faggruppe for molkyærpatologi

Obligatorisk (A)

 

 

19.-20. oktober

Lever

Tor Jac Eide, OUS

Organkurs (B)

 

20.-24. November

Cytologi

Faggruppen for cytologi

Obligatorisk (A)

 

2018

 Januar, 2 dager       

GI - neoplastisk

Faggruppen for Gastrointestinal patologi

Organkurs (B)

 

Januar

Årsmøte i NFKC

NFKC

 

 

Februar, 2 dager

ØNH og øvre luftveier

Faggruppe Lunge og ØNH

Organnkurs (B)

 

7. Mars

(DNP årsmøte i Bergen)

Forskning i patologifaget

DNPs forskningsutvalg, evt Haukeland

Årsmøtekurs

(B)

 

Mai/juni, 2/3 dager


Basal hematopatologi  neoplastisk nevropatologi.

Faggruppene for Lymfoid og hematologisk patologi og Nevropatologi

Organkurs (B)

 

 

Sept./okt., 3 dager.

Mamma og thyreoidea

Faggruppen for Mammapatologi

Organkurs (B)

 

 

 November, 3 dager

Obduksjonskurs / ikke-neoplastisk nevro

Faggruppen for Obduksjon og Nevropatologi

Obligatorisk

(A)

2019

Januar, 2 dager.

Nyre + urinveier

Faggruppen for Urologisk patologi

Organkurs

(B)

 

Mars, 1 dag.

(DNP årsmøte i Trondheim)

Inflammatoriske hudsykdommer 

Faggruppen for Hudpatologi

Årsmøtekurs

(B)

 

Mai       

Molpat

Faggruppe for molkyærpatologi

Obligatorisk

(A)

Hud

Melanocyttlesjoner

Faggrupper for hudpatologi og melanomer

Organkurs (B)

 

September, 2 dager.

Perinatal med placenta

Faggruppen for Perinatal patologi og placenta

Organkurs (B)

 

 

Oktober, 3 dager

Rettsmedisin for patologer

Folkehelse-instituttet

Obligatorisk

(A)

 

November

Cytologi

Faggruppen for cytologi

Obligatorisk

(A)

2020

Januar, 2 dager

Prostata, testis

Faggruppen for Urologisk patologi

Organkurs (B)

 

 

Mars, 1 dag

(DNP årsmøte Ahus)

GI- ikke neoplastisk

 

Faggruppen GI-patologi     

Årsmøtekurs

(B)

 

Mai/juni, 2 dager

Neoplastisk hud

Faggruppene for Hudpatologi og Melanomer

 

Organkurs (B)

 

 

Sept/okt, 3 dager     

Gyn

Fagruppen for Gynekologisk patologi

Organkurs (B)

 

 

November, 3 dager

Obduksjon + ikke-neoplastisk nevro.

Faggruppen for Obduksjon og Nevropatologi

Obligaorisk

(A)

2021

Januar, 2 dager:

Lunge

Faggruppen for Lunge og øre-nese-hals patologi

Organkurs (B)

 

 

Mars, 1 dag (DNP årsmøte i Oslo, OUS)

Immunhistokjemi

Stavanger

Årsmøtekurs

(B)

 

Mai       

Molpat

Faggruppe for molkyærpatologi

Obligatorisk

(A)

 

Sept/okt       

Ben- bløtvev +

Faggruppene for Ben og bløtvevspatologi

Organkurs (B)

 

 

Nov

Cytologi

Faggruppen for cytologi

Obligatorisk

(A)