Den forunderlige vitenskapen

Den forunderlige vitenskapen
Forside av boken Den forunderlige vitenskapen

Tekst: Ole Didrik Lærum og medforfatter Kari Skullerud (del 8, Morbidititet hos operasjonsassistenter).
Tegninger: Inge Morild.
1. opplag 1980. Scannet inn med forfatterens tillatelse fra 2.opplag 1992 (Alma Mater Forlag AS).