Breast Cancer Subtypes forskningsgruppe NTNU

Prosjektet kombinerer data fra befolkningsundersøkelser, registerdata (Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret) og studier av biomarkører i vev fra brystkreft for å finne ut mer om mekanismene bak utvikling og overlevelse av brystkreft. Hovedmålet med patologidelen av prosjektet er å identifisere biomarkører som kan gi utfyllende informasjon om den enkelte svulsten, bidra til å stratifisere brystkreftpasienter i mer presise prognostiske grupper og identifisere faktorer som kan ha betydning for valg av behandling.
Kontaktperson: anna.bofin@ntnu.no

Forskningsgruppen er en tverrfaglig gruppe med forankring i fagområdene patologi, epidemiologi og bryst- og endokrinkirurgi. og ledes av Anna M Bofin (patologi) og Lars J Vatten (epidemiologi). Det er nå samlet vev fra primærtumorer og aksillær lymfeknutemetastaser fra ca. 2000 kvinner. Oppfølgingstiden er fra 10 til 40 år.

Metoder:
Alle kasus er samlet i vevsmatriser og som helsnitt.Det brukes hovedsakelig immunhistokjemi og in situ hybridisering, men en er i ferd med etablere proteomikk og gensignaturstudier også.

Gruppen:
Patologi: Anna M Bofin, Marit Valla, Maria R Kraby.
Epidemiologi: Lars J Vatten, Signe Opdahl, Marie Sandvei.
Bryst- og endokrinkirurgi: Monica J Engstrøm.
Ingeniører: Borgny Ytterhus, Anette H Skjervold.

Nasjonale samarbeidspartnere
Hege Russnes’ gruppe, Institutt for kreftforskning, Oslo UniversitetssykehusLars A Akslen, Center for Cancer Biomarkers (CCBio), Uinversitetet i Bergen

Internasjonale samarbeidspartnere
Rulla Tamini, Harvard Chan School of Public Health, BostonPagona Lagiou, Department of Hygiene and Epidemiology, University of Athens

Publikasjoner
1 Engstrøm MJ, Valla M, Bofin AM Basal markers and prognosis in luminal breast cancer Breast Cancer Research and Treatment 2017 Mar 3. doi: 10.1007/s10549-017-4182-z. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10549-017-4182-z
2 Kraby MR, Opdahl S, Akslen LA, Bofin AM. Quantifying tumour vascularity in non-luminal breast cancers J Clin Pathol. 2017 Mar 1. pii: jclinpath-2016-204208. doi: 10.1136/jclinpath-2016-204208. http://jcp.bmj.com/content/early/2017/03/01/jclinpath-2016-204208
3 Valla M, Engstrøm MJ, Ytterhus B, Hansen ÅK, Akslen LA, Vatten LJ, Opdahl S, Bofin AM. FGD5 amplification in breast cancer is associated with tumour proliferation and a poorer prognosis Breast Cancer Res Treat. 2017 Jan 25. doi: 10.1007/s10549-017-4125-8. [Epub ahead of print] https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10549-017-4125-8
4 Valla M et al. Molecular Subtypes of Breast Cancer: Long-term Incidence Trends and Prognostic Differences Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2016 Dec;25(12):1625-1634 http://cebp.aacrjournals.org/content/25/12/1625.long
5 Biserni GB, Engstrøm MJ, Bofin AM. HER2 gene copy number and breast cancer specific survival Histopathology. 2016 Nov;69(5):871-879. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/his.13010/pdf
6 Kraby, MR et al. Microvascular proliferation in luminal A and basal-like breast cancer subtypes. Journal of Clinical Pathology 2015 ;Volum 68.(11) s. 891-897 http://jcp.bmj.com/content/68/11/891.long
7 Engstrøm MJ et al. Molecular Subtypes, Histopathological Grade and Survival in a Historic Cohort of Breast Cancer Patients Breast Cancer Res Treat. 2013;140(3):463-73.https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10549-013-2647-2

Publisert på nett: februar 2018