NOROC, The Norwegian Oral Cancer study

Dette er et stort nasjonalt prosjekt hvor man ser på pasienter med kreft i munnhulen, og er et samarbeid med alle de 4 universitetssykehusene. Omtrent 650 pasienter er inkludert over en 5-års periode. Målet med prosjektet er å kartlegge biomarkører som kan benyttes til å gi fremtidige pasienter mer individtilpasset behandling.
Kontaktperson: sonja.steigen@unn.no

Medlemmer:
Patologene Lars Uhlin-Hansen (leder) og Sonja E. Steigen fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er initiativtakere for en forskningsgruppe som ser på kreft i munnhulen.  Samarbeidspartnere er patologene Peter Jebsen og Helene Laurvik ved Rikshospitalet, Håkon Hov fra St. Olavs hospital samt Daniela E. Costea og Elisabeth S. Nginamau ved Haukeland universitetssykehus. I tillegg er Øre/nese/hals-lege Inger-Heidi Bjerkli fra UNN sentral som PhD-stipendiat, tannlege Tine Søland ved Rikshospitalet som post-doc , og også onkologer og klinikere fra alle 4 universitetssykehusene.

Metode:
Et delprosjekt i dette er histopatologisk undersøkelse for å se på ulike scoringsmodeller: Ved gjennomgang av kjente scoringsmodeller vil man se på reproduserbarheten ved hjelp av inter- og intraobserver studie samt vurdere hvilke parametre som kan være til hjelp når klinikerne skal avgjøre behandlingsmodalitet.
Vurdere biomarkører: Gjennom undersøkelse av uttrykk av biomarkører vurdere om noen av disse kan gi utfyllende informasjon om svulstvevets egenskaper som kan være viktig når man skal vurdere behandlingsstrategi.

Publikasjoner:
Prosjektet er i oppstartsfasen, slik at man har ikke gitt ut noen publikasjoner ennå (februar 2018).

Publisert på nett: februar 2018