Prognostiske faktorer i hjernesvulster

"Hjernesvulstgruppa" I flere år har det ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LKB) ved NTNU og Avd. for patologi, St. Olavs sykehus, vært drevet forskning på hjernesvulster av typen astrocytomer og meningeomer med fokus på biomarkører som kan ha diagnostisk, prognostisk og terapeutisk verdi. Prosjektene har bl.a. omfattet histopatologi, proliferasjonsstudier og vekstfaktorreseptorer. Metodikken har vært dominert av immunhistokjemi, men i senere år har også molekylærgenetikken gjort sin entré.
Kontaktperson: Sverre.torp@ntnu.no

Kolleger fra både kreftavdelingen, MR-miljøet og nevrokirurgen er med på prosjektene.  Både forskerlinjestudenter og LIS’er er involvert og har tatt eller holder på med sine phd’er. 

Noen av de siste publikasjonene:
1. Backer-Grondahl T, Moen BH, Arnli MB, Torseth K, Torp SH. Immunohistochemical characterization of brain-invasive meningiomas. Int J Clin Exp Pathol. 2014;7(10):7206-19.
2. Backer-Grondahl T, Moen BH, Sundstrom SH, Torp SH. Histopathology and prognosis in human meningiomas. APMIS. 2014;122(9):856-66.
3. Skjulsvik AJ, Mork JN, Torp MO, Torp SH. Ki-67/MIB-1 immunostaining in a cohort of human gliomas. Int J Clin Exp Pathol. 2014;7(12):8905-10.
4. Varughese RK, Lind-Landström T, Habberstad AH, Salvesen Ø, Haug CS, Sundstrøm SH, et al. Mitosin and pHH3 predict poorer survival in astrocytomas WHO grades II and III. J Clin Pathol. 2016;69(1):26-34.
5. Winther TL, Arnli MB, Salvesen Ø, Torp SH. PHH3 proliferation index is superior to mitotic index and MIB-1 expression as a predictor of recurrence in human meningiomas. Am J Clin Pathol. 2016;146(4):510-20.
6. Winther TL, Torp SH. MCM7 expression is a promising predictor of recurrence in patients surgically resected for meningiomas. J Neurooncol. 2016 Nov 21. [Epub ahead of print].

Publisert på nett: februar 2018