NFMP

NFMP logo
NFMP sin logo

Norsk forening for molekylær patologi er en underforening av DNP, åpen også for ikke-leger, med eget styre, årsmøte og nettside.