ÅRSMØTE 2015

Årsmøte gikk som vanlig av stabelen første fredag/lørdag i februar. 87 deltagere hadde funnet veien til Radisson Blu hotel. Hovedtema ”fremtidens cytologi – utfordringer og muligheter” engasjerte, og programmet bød på ulike vinklinger.

Maj Liv Eide startet med å fortelle om erfaringene med overgang til primær HPV-screening, som ble innført ved årsskiftet i 4 prøvefylker, Sør- og Nord Trøndelag (St. Olav) samt Hordaland (Haukeland) og Rogaland (Stavanger). Dette har vært en stor jobb, ikke minst fordi prøveordningen er organisert med randomisering av kvinnene fra 35-70 år i to grupper, en for cytologi og en for HPV-test. Alle tre avdelinger er imidlertid operative fra 1. januar med fungerende utstyr og fasiliteter for HPV diagnostikk. Se for øvrig vedlagt ppt presentasjon. Deretter fulgte 4 inviterte innlegg om nye arbeidsområder for screenere. Marit Myrtvedt (OUS Radiumhospitalet) fortalte om on-site diagnostikk av screener ved en thyroideapoliklinikk, Siri Foss (UNN) om screenerdeltagelse ved EBUS, Kathrin Vossgård (Haukeland) om erfaringer med bruk av screener til Ki67 proliferasjonsmåling i brystcancer, og Mette Pedersen (AHUS) om deltagelse i innføring av ny cytologisk metodikk (Surepath væskebasert cytologi). Gjest fra utlandet var i år Anna Domanski, screener (”cytodiagnostiker” som det heter i Sverige) ved universitetssykehuset i Lund. Det var interessant å høre om organisering og arbeidsoppgaver ved en stor cytologilab (laben har til sammen 19 screenere!). Cytologilabene ved 4 sykehus er slått sammen, men ikke uten komplikasjoner. Etter lunsj var det gjennomgang av NFKCs spørreundersøkelse til laboratoriene vedr. innføring av Bethesdaklassifikasjonen i thyroideacytologi. Nesten alle avdelinger har innført denne, og de aller fleste rapporterer at det har vært positivt.  Se detaljer i vedlagte ppt presentasjon.

 

Det var 6 frie foredrag, med tema cervix (5 stk) og ROSE (screener on site) ved EBUS og EUS. Styret hadde forberedt kasus med mentometer. I tillegg var det 3 innsendte kasus.  Jannicke Berland (Stavanger) ble tildelt pris for beste frie foredrag (om hyperkromatiske cellegrupper i cervixcytologi). Bente Ekeberg (AHUS) vant prisen for beste kasus. På lørdag var det innlegg fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft v/ Gry Baadstrand Skare, hvor ulike parametre fra programmet ble presentert.

Det var en rekke utstillere til stede på årsmøtet. På fredagskvelden var det som vanlig hyggelig festmiddag.

Styret takkes for nok et solid gjennomført årsmøte! 

JL

 

Prisvinnere Bente Ekeberg (AHUS) og Jannicke Berland (Stavanger)