To markante skikkelser i norsk cytologi er død

Arne Serck-Hanssen og Peter Lexow er gått bort

To markante personligheter, viktige for oppbygning av cytologien i Norge og dannelsen av Norsk forening for klinisk cytologi.

Serck-Hanssen og klinikerne Magne Osnes og Johs Myhren tilskrives utviklingen av børstecytologi fra galleveier (via ERCP). Se Osnes M, Serck-Hanssen A, Myren J. Endoscopic retrograde brush cytology (ERBC) of the biliary and pancreatic ducts. Scand J Gastroenterol. 1975;10(8): 829-31.

Les nekrologene. AS-H og PL