Reisestipend

Det deles hvert år ut reisestipend til bioingeniører (inntil 2 stk) og LIS lege (1 stk) for deltagelse på kurs eller kongresser internasjonalt. Søknadsfrist er 1. mars. Se retningslinjer som vedlegg nedenfor.