Den norske patologforening

Faglige nyheter

Lymfeknuter ved karsinom i colon og rectum

Å finne nok lymfeknuter i krøset kan være et problem. Christian Fredrik Lindboe fra avdelingen i Kristiansand har brukt sin overlegepermisjon til å gå gjennom litteraturen og se på praksis ved norske avdelinger.
4. februar 2012