Den norske patologforening

Faglige nyheter

Mistanke om Lynch-syndrom

Flytskjema for undersøkelser ved mistanke om Lynch, se vedlegg (Flytdiagram MMR-MMI).
28. oktober 2017