Den norske patologforening

Gynekologisk patologi

Faggruppe gynekologisk patologi

4. februar 2012
Ben Davidson, leder
ben.davidson@ous-hf.no
OUS, Radiumhospitalet
Tormod Eggen Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø
Veronika Vesterfjell St. Olavs Hospital, Trondheim
Ingunn Stefansson Haukeland universitetssykehus, Bergen