Den norske patologforening

Faggrupper

Hudpatologi (unntatt melanocyttisk patologi)

4. februar 2012
 • Silje Fismen, leder
  silje.fismen@unn.no
  UNN, Tromsø
 • Magnus Røger
  Laboratorium for patologi A/S
 • Harald Aarset
  St.Olavs Hospital, Trondheim
 • Lisbet Sviland
  Haukeland universitetssykehus