Den norske patologforening

Hudpatologi

Faggruppe melanocyttisk patologi

4. februar 2012

 

Lars A. Akslen, leder 
lars.akslen@gades.uib.no     

 

Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Ole Petter F. Clausen

 OUS, Rikshospitalet

 Bjørn Westre

Ålesund sjukehus

Silje Fismen

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø