Den norske patologforening

Hudpatologi

Fagstoff

4. februar 2012

Handlingsprogram for malignt melanom

Siste versjon av handlingsprogrammet kan lastes ned fra Helsedirektoratet nettside.