Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Den norske patologforening

Hudpatologi

Fagstoff

4. februar 2012

Handlingsprogram for malignt melanom

Siste versjon av handlingsprogrammet kan lastes ned fra Helsedirektoratet nettside.