Den norske patologforening

Lungepatologi

Faggruppe for lunge- og øre-nese-hals patologi

4. februar 2012

 

Sissel Wahl, leder 
sissel.wahl@stolav.no       

 St. Olavs Hospital, Trondheim

Friedemann Leh

Haukeland universitetssykehus, Bergen

 Lars Helgeland

 Haukeland universitetssykehus, Bergen

 Peter Jebsen

 OUS

 Svetlana Tafjord

 OUS

Oddrun Kolstad

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø