Den norske patologforening

Lungepatologi

Fagstoff

4. februar 2012

Nytt fra faggruppe for lungepatologi

Handlingsprogram for lungekreft, mesoteliom og thymom
Siste versjon av handlingsprogrammet kan lastes ned fra Helsedirektoratets nettside.

Andre nyheter og anbefalinger
Vennligst se også Norsk lungekreftgruppe sin hjemmeside.