Den norske patologforening

Faglige nyheter

PD-L1 testing -29.9.2016

PD-L1 testing gjøres på klinikers initiativ fram til 31.12.2016. Fra 1.1. 2017 utføres analysen på alle ikke-småcellete lungekansere, ved diagnose.
1. oktober 2016