Den norske patologforening

Faglige nyheter

ROS1 testing av adenokarsinomer i lunge


5. februar 2019

Norsk lungekreftgruppe vedtok i januar 2019 at alle adenokarsinom i lunge, samt NSCLC-NOS, rutinemessig skl undersøkast mtp ROS1 rearrangering. Info om dette ligg på nettsida til Norsk lungekreftgruppe, følgende lenke: http://nlcg.no/wp-content/uploads/190201-ROS1-analyse.pdf