Den norske patologforening

Lymfoid og hematologisk patologi

Faggruppe for hematopatologi

4. februar 2012

 Lars Helgeland, leder 
lars.helgeland@helse-bergen.no      

 Haukeland, Bergen

Lars Uhlin-Hansen

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

Jan Klos

Stavanger universitetssykehus

Håkon Hov

St.Olavs Hospital, Trondheim

Klaus Beiske

Oslo universitetssykehus