Nye retningslinjer for mammadiagnostikk

Det gjelder undersøkelse av operasjonspreparater etter neoadjuvant terapi og HER2 status ved brystkreft.