Den norske patologforening

Nyrepatologi, ikke-neoplastisk

Faggruppe ikke-neoplastisk nyrepatologi

4. februar 2012

Øystein Størkersen

 St. Olavs Hospital

Clara Hammarstrøm 

OUS, Rikshospitalet

Sabine Leh

Haukeland universitetssykehus

Samer Al-Saad

Universitetssykehuset Nord-Norge