Den norske patologforening

Obduksjon

Faggruppe for obduksjonspatologi

4. februar 2012

 

 G. Cecilie Alfsen, leder 
cecilie.alfsen@medisin.uio.no

 

Akershus Universitetsykehus

 Sigrid Bjørnstad

OUS, Ullevål

 Christian Lycke Ellingsen

Dødsårsaksregisteret, FHI Bergen 

Stine Kristoffersen

 Haukeland sykehus, Bergen

 Anne Jarstein Skjulsvik

St. Olavs Hospital, Trondheim

 Vidar Isaksen

 Universitetet i Nord Norge