Den norske patologforening

Fagstoff

Autopsi. Veileder på norsk av Jan Vincents Johannessen fra 1972.

20. mars 2012

Denne veilederen ble publisert av Jan Vincents Johannessen i 1972, men er fortsatt like aktuell som innføring i autopsiteknikk. Autopsiteknikken den gang er den samme som i dag, og autopsijournalene føres med samme ordlyd. Lov- og kodeverk er endret, men er likevel av historisk interesse.
Boken er gjengis med tillatelse fra forfatteren.