Den norske patologforening

Fagstoff

Informasjonsmateriale for pårørende

26. februar 2012

DNP har utarbeidet en brosjyre for pårørende om den siste legeundersøkelsen, obduksjon.

En informasjonsplakat om obduksjon finner du også her. Plakaten henger på patologiavdelingen på Ahus.