Kostnader til båretransport

Våren 2016 ble det klart at NAV var begynt å beregne egenandel ved transport av døde til obduksjon, ved død utenfor sykehus. NAV betvilte også legenes rekvirering i flere tilfeller.
Denne praksis var åpenbart i strid med tidligere praksis og ble stanset av Arbeids- og sosialdepartementet. All frakt av død i forbindelse med obduksjon skal dekkes av NAV, uten egenandel.