Den norske patologforening

Fagstoff

Kurs i obduksjon, obduksjonsteknikk

20. mars 2012

Kurs i obduksjon var sammen med ikke-neoplastisk neuropatologi planlagt som obligatorisk del i spesialistutdanningen fra 2016. Rot i Helsedirektoratet gjør at dette nå først blir obdligatorisk fra 2018. Tidligere kurs fra 2010 er dels digitalisert og finnes under kurs/kongresser.
Kurs holdes hvert 2. år, første gang i 2012.