Den norske patologforening

Fagstoff

Legemiddel og rusmiddelanalyser.

2. september 2016

Her er lenke til Farmakologiportalen, der du finner nyttig oversikt over hvilke legemidler og rusmidler som kan analyseres hvor. De fleste avdelinger håndterer bare  prøver tatt pre mortem, noe som kan være aktuelt også i obduksjonssaker.

Folkehelseinstituttet har spesialkompetanse på analyser i materiale tatt postmortalt.