Kurs i utfylling av dødsmelding/dødsattest, 2010

Et internettbasert kurs i ufylling av dødsattester finner du på legeforeningens kursside. Gå inn som gjest hvis du ikke trenger kursbevis. Kurset gir en nyttig gjennomgang i oppsett og regelverk, og er viktig også for patologer som skal lære å sette opp obduksjonsprotokoller.