Veileder i obduksjon, voksne

Faggruppe for obduksjonspatologi anser en veileder i obduksjonspatologi som hensiktsmessig. Færre medisinske  obduksjoner (tidligere kalt sykehusobduksjoner) gjør at det må fokuseres sterkere på kvalitet. I tider med økt belastning i patologiavdelingene står obduksjonstjenestene  i fare for å bli en salderingspost, noe som også gjør det nødvendig  å definere denne delen av faget som  et særskilt ansvarsområde. I tillegg skiller obduksjonstjenesten seg ut med spesielle krav til HMS. Et forventet fremtidig økt fokus på dødsfall utenfor sykehus gjør også at krav til  tilleggsundersøkelser  er endret i forhold til tidligere.

Veilederen skal ikke erstatte lærebøkene, men er ment å tjene som en rettesnor for norske forhold. Veilederen vil bygges opp suksessivt, med enkeltkapitler som legges ut etter som de blir utarbeidet av faggruppen og har vært gjenstand for diskusjon blant medlemmene i Den norske patologforening.

Veileder i obduksjon av fostre og barn finnes under Faggruppe perinatal patologi.