Den norske patologforening

Øre-nese-hals

11. mai 2020

Handlingsprogram

Gjeldende versjon av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av hode-/halskreft ligger på Helsedirektoratets nettside.