Den norske patologforening

Thyreoidea

Fagstoff

11. mai 2020

Handlingsprogram

Gjeldende versjon av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i skjoldbruskkjertelen ligger på Helsedirektoratets hjemmesider.