Den norske patologforening

Perinatal patologi og placenta

Faggruppe perinatal patologi og placenta

4. februar 2012

Navn

Sykehus

Gitta Turowski, leder
gitta.turowski@ous-hf.no

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Cecilie Valborg

Universitetet i Nord-Norge

Ann-Helen Jamtøy

St. Olavs Hospital

Anca Mihaela Naas

Akershus universitetssykehus

Elisabeth Berge Budal

Haukeland Universitetssykehus

Katrine Thesen

Sørlandet sykehus