Den norske patologforening

Veiledere, fagstoff

APMIS, spesialnummer om placenta 2018

24. september 2018

APMIS nummer 7 Juli 2018 er i sin helhet viet placentapatologi  og er åpent tilgjngelig. Lenke til heftet finn du her.