Den norske patologforening

Veiledere, fagstoff

Beskjæring og klassifikasjon

Klassifikasjonssystemet av placentatilstander er nytt (fra 2012), se vedlagte artikkel.
Her finner du også beskrivelse av makrohåndtering av placenta, inkludert snittuttak, basert på rutinene ved OUS Ullevål.
25. september 2014