Den norske patologforening

Veiledere, fagstoff

Ny nasjonal protokoll for foster- og barneundersøkelser

Utarbeidet av DNP- Faggruppe for Perinatal- og Placenta Patologi.
14. mai 2019